CZY DOCENIASZ SWOJEGO PARTNERA?

Zapewne nie mając partnera często odczuwałeś/odczuwałaś jego brak. Marzyłeś/marzyłaś o spotkaniu tego jedynego/tej jedynej. Ponieważ życie jest wspaniałe, codziennie zdarzają się w nim cuda. W końcu poznajesz wymarzonego partnera/partnerkę i zaczynacie tworzyć związek. Czy jednak pomimo upływającego czasu potraficie się naprawdę doceniać?

love-1762701_1920

Pozwól, że miłość porównam do zdrowia. Zdrowie uważane jest za najcenniejszą wartość, ale czy na pewno? Czy na pewno będąc zdrowym potrafisz się z tego cieszyć? Niestety większość z nas zaczyna doceniać zdrowie, gdy już je utraci. Dopiero czując ból i niedołężność zaczynamy sobie uświadamiać, jak wiele mieliśmy szczęścia będąc zdrowymi.

Zapewne doskonale znasz poniższy fragment autorstwa Adama Mickiewicza:

„Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

Nie inaczej jest z miłością. Trudno ją docenić, kiedy jest blisko. Łatwiej za to zapętlić się w nierealne oczekiwania, negatywne oceny i żale. Z czasem coraz trudniej jest nam dostrzegać dobre cechy partnera, jego wyjątkowość, miłość jaką nas obdarza i korzyści, jakie daje nam związek. Na tym jednak Kochani polega praca nad relacją. Na zakochiwaniu się codziennie w tej samej osobie. Na docenianiu jej, kochaniu jej i wspieraniu w trudnych chwilach. Bo jak mówi pewna piosenka: „miłość – kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze.”

To mój dzisiejszy apel do Ciebie – jeśli masz miłość, doceniaj ją. Nie wtedy, gdy jest już za późno, nie wtedy, gdy ją stracisz. Doceniaj partnera, gdy jest blisko, a nie stracisz go nigdy.

Skup się na pozytywnych cechach swojej drugiej połowy i zobacz, jak to wpłynie na waszą relację.

„Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu – czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość.” 

Paulo Coelho

Dla mnie miłość jest jest najważniejsza. Mam ogromne szczęście, gdyż spotkałam wyjątkowego mężczyznę, mądrego i dobrego. Dlatego doceniam.

4 uwagi do wpisu “CZY DOCENIASZ SWOJEGO PARTNERA?

Podziel się swoją opinią