CZYM JEST BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ?

Można najpiękniej mówić o miłości, ale słowa te pozostaną tylko słowami…

Można być ślepym na miłość pomimo wzorowego wzroku….

Można też kochać całym sobą. Kochać naprawdę. Pomimo wszystkiego….

daisy-712892_1280

Być może poświęcisz chwilę na wzruszenie miłością? :

„Hymn o Miłości” -Święty Paweł z Tarsu 1Kor, 1-13

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, 

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”

0 uwag do wpisu “CZYM JEST BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ?

  1. Kochać i być kochanym to najlepsze czego w życiu doświadczyłam. Nie ważna jaka to miłość, każda dosłownie każda daje drugiemu człowiekowi coś pięknego, czego nie da mu nic innego.

Podziel się swoją opinią